Stacks Image 12

Deltar i Grafiska Sällskapets Temautställning "Selfie"
25/5 - 16/6 2019, Hornsgatan 6 Stockholm
Stacks Image 15