”Offentliga utsmyckningar”
Inspelad med VHS-kamera 1995